Partner

Asociace kuchařů a cukrářů české republiky, o.s.
Partner bude v projektu zapojen jako školitel a spoluřešitel projektu, bude se podílet svými zkušenostmi na inovaci celého výukového materiálu. Poskytne rady a materiály o moderních způsobech stravování, dále poskytne lidské zdroje, které budou působit jako poradci při řešení zadaných cílů. Ve spolupráci s partnerem budou realizovány školící programy pro pedagogy. Partner se také bude podílet na monitoringu a závěrečném vyhodnocení projektu. Je nedílnou součástí celého projektového záměru, včetně cenných rad, recenzí a připomínek.