O projektu

Logo projektuCílem projektu je vytvořit digitální filmové záznamy výukového materiálu oboru Kuchař-číšník a Cukrář na DVD a CD. Délka záznamu jednoho DVD bude 60 minut. Na přenosných záznamových nosičích budou zaznamenány pracovní postupy pro žáky při tvorbě kuchařských a cukrářských výrobků. Dalším výstupem bude sepsání receptů včetně pracovních postupů a jejich doplnění o digitální fotografie. Recepty, pracovní postupy a digitální fotografie budou následně vloženy do elektronické knihy a zveřejněny na www stránkách, zároveň bude vytvořena i verze na CD. Po předchozí práci s výukovým filmovým materiálem považujeme za optimální vytvořit jednotlivé filmy, na kterých bude zaznamenán technologický a pracovní postup při tvorbě gastronom. výrobku a polotovaru.V návaznosti na stanovený cíl projektu to znamená nafilmovat a zpracovat do výukového filmu celkovou problematiku v příslušných oborech. Tvorbou DVD a CD bude tedy vytvořen výukový materiál pro učební obory Kuchař-číšník a cukrář-cukrářka.